امنیت در فضای سایبری

امنیت در فضای سایبری

یکی از دغدغه های اصلی بشر از گذشته تا کنون امنیت بوده است. ولی در حال حاضر با توجه به گسترش اینترنت و فضای شبکه های سایبری در کشور، امنیت در فضای سایبری بیشتر از قبل احساس میشود.

امنیت در فضای سایبری عامل رشد اقتصاد

در کشور های تازه اقتصاد یافته، امنیت در فضای سایبری یک پایه و اساس برای رشد اقتصاد و بالا بردن سرعت پیشرفت صنعتی و فنی در بسیاری از بخش ها به حساب می آید و بسیار قابل اهمیت است.

برقراری امنیت در فضای سایبری کار بسیار دشواری است و میتوان گفت از فناوری سایبری میتوان به عنوان یک ابزار جنگی برای حمله به زیر ساخت ها و نهاد های مالی یک کشور استفاده کرد.

امروزه کشور های بزرگ و پر رونق جهان، تهدیدات امنیتی مربوط با امنیت سایبری را به چشم یکی از خطرناک ترین موارد تهدیدات میبینند و در اصل بزرگترین خطر غیر قابل پیش بینی بودن آن است.

امروزه شرایط امنیت در فضای سایبری کاملا متفاوت است. در حال حاضر برخی از منابع اصلی تهدیدات شناخته شده اند مانند: مجرمان مستقل سایبری، گروه های سازمان یافته هکرها، سازمان های تروریستی و هکرهای دولتی.

امنیت در فضای سایبری

امنیت شبکه ، امنیت سایت ، تست نفوذ وب سایت

از طرفی دیگر، هدف حملات احتمالی آنها و تکنیک ها و راهبرد های احتمالی جنگ سایبری چندان روشن نیست اما امروزه تهدیدات ناشی از فضای سایبری را میتوان با تهدیدات ناشی از سلاح های هسته ای مقایسه کرد.

فضای سایبری یک فضای بی حد و مرز است و همین امر فضای سایبری را دست نیافتنی و پیچیده خطاب میکند. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی فضاهای سایبری بسیار زیاد شده اند و همین کار امنیت در فضای سایبری را بسیار مهم و کمی دشوار میکند.

امروزه با وجود تهدیدات و عوامل خطری که کاربران شبکه اینترنت و فضای مجازی را تهدید میکند و همین امر باعث شده که شبکه جهانی اینترنت و فضای سایبری غیر قابل کنترل معرفی شود اما از این رو فناوری های لازم برای کنترل این روش با عنوان امنیت در فضای سایبری رو به رشد و گسترش است.

Related Posts