تست نفوذ پذیری شبکه

 تست نفوذ پذیری شبکه

تست نفوذ پذیری شبکه این روزها تمامیه اطلاعات و اسناد و مدارک شرکت ها و ارگانهای دولتی بسیار مهم به صورت سیستمی شده و بر روی شبکه قرار دارد.  حتی اگر  برای یک لحظه شبکه مورد نفوذ مورد حمله هکرها قرار گیرد.

تمامیه اسناد و مدارک محرمانه بسیار مهم مورد نفوذ قرا می گیرد و دردسر ساز می شود.بنابراین نیازمند این هستیم که هر چند وقت یکبار میزان نفوذ پذیری شبکه و هر آنچه که مربوط است از قبیل تمام سیستم سرویس ها که بر روی آن نصب شده است. و همچنین نرم افزارها   برای مشکلات امنینی حتما بررسی شود که دچار مشکل نشویم.

تست نفوذ پذیری شبکه در واقع یکی از فرآیندهای سیستمی و برنامه ریزی شده به شمار می رود که اسیب پذیرهای  و همچنین شبکه ها و منابع و برنامه های متصل شده از طریق یک شبیه ساز نیز چک می شود.در واقع تست نفوذپذیری شبکه می تواند به روش استفاده کرده از منابع داخلی مثل سیستم های امنیتی و یا منایع خارجی کنرل شود. 

بنابراین از تست برای پیدا کردن مشکلات و همچنین میزان سنجش امنیت های سرور و همچنمین شبکه های متصله استفاده می شوند. در هر سازمان و یا ارگانی  هر سیستمی که برای عموم محیا شده باشد. قبل از شروع به کار باید بر روی آن تست نفوذپذیری شبکه نیز انجام شود.

به طور مثال در تمامی وب سایت ها  فایل ها و سرورها و همچنین قسمت خدمت رسانی الکترونیکی و شبکه های بانکداری و همه نوع سیستم های که به نوعی از طریق شبکه ها خدمات ارئه می کنند. باید مورد تست نفوذ پذیری شبکه قرار گیرند.اما در این میان شاید سوالی درذهن مخاطبان ایجاد شود که آیا تست نفوذپذیری خطراتی می تواند به همراه داشته باشد؟

باید در این مورد گفت که تست نفوذ بسیار کار آمد است اما در برخی موارد می تواند بسیار خطرناک باشد زیرا دادن اطلاعات به گروهی غیر قابل اعتماد برای تست می تواند همان گروه  تست گننده عامل نفوذ باشند بنابراین برای انجام تست نفوذ و کاهش مشکلات  می توانیم از تست جعبه سیاه یا تست خاکستری استفاده کنیم.

انواع تست های نفوذ تست های جعبه سیاه- تست جعبه خاکستری و همچنین تست شفافدر تست جعبه سیاه هیچ گونه اطلاعات قبلی  در رابطه با سیستم وجود ندارد. در تست جعبه خاکستری . تست کننده فقط به برخی اطلاعت دسترسی دارد و اطلاعات تکمیلی را ندارد. در صورتی که بخواهیم امنیت بالایی نیز داشته باشیم یاد از تست شفاف استفاده کنیم.