تست نفوذ وب سایت بکارگیری روش های مختلف برای تشخیص حفره های امنیتی در یک سایت و برای جلوگیری از دسترسی به سرو سایت و اطلاعات سایت می باشد.

در این سرویس انواع حملات هکرها بر روی سایت مورد نظر شبیه سازی میشود و پس از تشخیص حفره های امنیتی راه کارهای مناسب برای امن نمودن آنها توسط ارائه می شود

در تست نفوذ وب سایت تمام سرویس های داخلی و خارایت می باشد مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد، سرویس هایی مانند پروتکل انتقال فایل FTP، پروتکل ارسال ایمیل، وب سرورها، ساختار کلماتت عبور، سطح دسترسی کاربران و… طبق نیاز سایت و دسترسی های سرور از طریق سایت مورد تست نفوذ سایت قرار میگیرد.

در بسیاری از سازمانها سرور سایت در داخل سرورهای شبکه سازمانها قرار دارد که در صورت آسیب پذیری سایت امکان دسترسی به دیگر قسمتهای سرور و اطلاعاات به وجود می آید که در این سرورها علاوه بری تست نفوذ شبکه و استفاده از راهکارهای امنیتی بشدت تست نفوذ سایت نیز پیشنهاد میگردد چون در صورت دسترسی تاییدی بر عبور از بسیار راهکارهای امنیتی چون فایروال و … می باشد.

تست نفوذ وب سایت | تست نفوذ سایت

روش های تست نفوذ وب سایت

  1. تست نفوذ سایت شفاف
    در این روش با در اختیار دادن کلیهاطعات از کلمات عبور و دیتا بیس بصورت خط به خط کلیه کد نویسی و سرویس های موجود مورد بررسیو گزارشی کامل از حفره های و راه های جلوگیری از این حفره های ارائه میگردد
  2. تست نفوذ سایت خاکستری
    در این روش از تست نفوذ وب سایت پس از اطلاع به مدیریت انواع حملات اینترنتی و راه های نفوذ برای دسترسی در سطوح بالا صورت می پذیرد و بر اسا استاندارها گزارشاتی جهت رفع حفره ها ارائه میگردد.

سایت شما از لحاظ درآمد و اعتبار برای شما چقدر حائز اهمییت می باشد؟ چقدر احتمال اسیب از طریق سایت به سازمان شما وجود دارد؟

لذت امنیت سایت را با ایرانیان ماندگار همیشه ماندگار داشته باشید